Loading...
Facebook Google
X
Download Free e-book with 13 Journey Healing Stories

Depressioon

Depressioon on muutumas ülemaailmseks epideemiaks

Umbes 350 miljonit inimest üle maailma põeb mõnda depressiooni vormi. Seda peetakse Lääne maailma suurimaks "psühholoogiliseks" häireks. Ennustuste kohaselt on depressioon 2020. aastaks südamehaiguste järel teiseks peamiseks töövõimetuse põhjustajaks.

See paneb küsima – mis toimub?

Rännaku organisatsiooni The Journey Ltd tegevjuhi Kevin Billetti isikliku kogemuse ja õpetuste kohaselt on depressioon seisund, mida põhjustavad õpitud ebaterved mõtte- ja käitumismustrid. Tegemist ei ole emotsiooniga. Paljude inimeste jaoks EI OLE depressioon vaimne haigus. Teades, et ebaterved käitumised on minevikust pärit õpitud reaktsioonid kasvukeskkonna teguritele, on arusaadav, et depressiooni on võimalik seljatada ja paljud inimesed on rännaku intensiivseminaril õpitud võtete abil seda ka teinud. Kõigepealt on aga vaja põhjalikumalt mõista, kuidas depressioon alguse võib saada.

Kuidas meie uskumused võivad meid haigeks teha

Me õpime alates varasest lapsepõlvest oma kõige lähedasemate inimeste käest, mida mõelda, kuidas käituda ja mida tunda (ja mida mitte tunda). Kes või mis meie uskumussüsteeme kõige tugevamalt mõjutavad?

  • 1. Perekond
  • 2. Kultuur
  • 3. Religioon
  • 4. Sotsiaalmeedia
  • 5. Eakaaslased
  • 6. Töökaaslased jne.

Neid uskumussüsteeme kujundavad meie perekonnad ja sotsiaalsed rühmad ning need mõjutavad olulisel määral meie kompenseerimiskäitumist (meie reaktsiooni probleemidele, mis tekitavad meid ärevust). Meile öeldakse, mida meilt oodatakse, kuidas surveolukorras reageerida ja milliste emotsioonide tundmine on tabu. Me õpime ka ära, millised tunded on "head".

Selle põhjal areneb meis välja uskumussüsteem, mis töötab autopiloodil ja juhib meid palju suuremal määral, kui me teadlikud oleme (seda seni, kuni me neid uskumusi kahtluse alla ei sea).

Mõned emotsioonide vältimise strateegiad, mis röövivad meilt ausa eneseväljenduse:


Lapsena peegeldame me end ümbritsevate inimeste käitumist ja õpime emotsioonide vältimise strateegiaid, mis panevad meid käituma järgmiselt:


Paraku röövivad sellised ellujäämistaktikad meilt meie emotsioonide eheduse ja siiruse ning hoiavad meid eemal oma tunnete tõelisest ilust, rikkusest ja sügavusest.

Depressiooni sümptomite hulka võivad kuuluda:

stress, rahutus, negatiivsus, närvilisus, haiglane olek, tagasitõmbumine, rahulolematus, rõhutus, ärevus, läbipõlemine, kurnatus, letargia, ilmajäämistunne, kurbus, lein, tähendusetus, läheduse puudus, tuimus, apaatia, mõttetus, vangisolemise tunne, lootusetus, suitsiidsus.

Võta üks hetk ja küsi endalt järgmisi küsimusi:

Kui hakkad endalt neid küsimusi küsima ja uurima, kust need uskumused alguse on saanud, võid avastada, et oled omaks võtnud uskumused, mis ei ole kunagi tegelikult sulle kuulunud. Siinkohal on oluline, et sa asendaksid senised reaktsioonid uute, elutervete uskumustega, mis toetavad su elu.


Oma tõeliste tunnete eitamisel ja nendega manipuleerimisel on kallis hind

Kui sa ei teadvuste oma emotsioone, ega pööra tegelikele tunnetele tähelepanu ega tervenda neid, võib see ajapikku tuua tõsiseid tagajärgi. Kui me reageerime pingelistes olukordades sotsiaalselt selgeks õpitud ebaterve käitumisega, elame me võltselu, mis paneb meid enesekaitseks oma tegelikke tundeid alla suruma, eitama ja vaos hoidma.

MEIE EI OLE MEIE KINNIJÄÄNUD EMOTSIOONID JA EBATERVED USKUMUSED

Selleks, et depressiooni teadvustada, ära tunda ja selle juurest vabaduse ja elutervete valikute juurde pöörduda, on vaja teatavaid oskusi. Depressiooni küüsist pääsemiseks on vaja mõningast julgust ja pühendumust. Hea uudis on see, et nendest käitumismustritest on võimalik täielikult ja igaveseks loobuda.

Kuidas hakata seda uskumuste, käitumisviiside ja emotsioonide sasipundart lahti harutama, et paljastada ja puhastada ära depressiooni algpõhjused rakutasandil?


Selleks on vaja julgust vaadata otsa tõele

Lääne ühiskonnas on arstidel keskmiselt 10 minutit ühe patsiendi jaoks, et välja selgitada, mis patsiendi elus tegelikult toimub. Seepärast on kiireim lahendus kirjutada välja antidepressandid, mis tuimestavad patsiendi tunded. See ei ravi depressiooni. See üksnes süvendab probleemi, tehes tõeliste tunnete tundmise ja selge mõtlemise veelgi raskemaks.

Allasurutud tunnetele juurdepääsemiseks, mitteteenivate uskumuste märkamiseks ja automaatsete ebatervete käitumismustrite äratundmiseks on vaja keskendumist, julgust ja energiat. Rännaku intensiivseminaril on sul kogu toetus, mida vajad, et väärad ja kahjulikud harjumused täielikult ära tunda ja eemaldada. Selguse ja julgusega võid kiiresti selgeks õppida võtted, mille abil saad ka edaspidi vanu ja mitteteenivaid mustreid välja juurida. See katkestab depressioonimustrid ja teeb ruumi elutervetele ja teadlikele valikutele.

RÄNNAKUMEETOD PAKUB MIDAGI TÄIESTI AINULAADSET JA UUDSET

Rännaku intensiivseminaril pakutakse tõelist vabadust. Oskus teadlikult valida ja otsustada, mida me elult soovime, vabastab raskusekoorma meie õlgadelt. Energia, loomingulisus ja eesmärgipärasus täidavad senise tühimiku, tõmmates ligi veel avaramaid emotsioone (õndsust, elurõõmu, õnnetunnet, kirglikkust, armastust jne), mis voolavad järjekindlalt läbi elu.

Andestades teistele ja iseendale valusa mineviku – ilma, et peaks heaks kiitma kellegi vägivaldset või pahatahtlikku käitumist – koged vabadust. Me terveneme ja õpime end oma lugudest eraldama, ning selle asemel mõistame, et igaüks meist on oma südames loomuomaselt terviklik ja terve. Me avastame, et oleme tegutsenud ellujäämisrežiimil ja võtnud jäljendamise teel mitteteadlikult omaks enesekaitsestrateegiad – uskudes, et need iseennast saboteerivad käitumisviisid kaitsevad ja hoiavad meid elus. Näidates oma tegelikke tundeid ja õppides eluterveid reaktsioone ja käitumisviise, saame väljuda depressioonist, ilma ravimiteta.

Samuti hakkame aru saama, mis meid õnnelikuks teeb. Teadmine, et me ise vastutame oma õnne eest, annab meile jõudu visata oma elust välja vana praht. Me tähistame taipamist, et oleme täielikult vabad, et emotsioonid lisavad elule värvi ning et eluterved ja jõustavad uskumused joonduvad edaspidi meie väärtushinnangutega, andes meile energiat ja inspiratsiooni elada elu täiel rinnal.

Rännaku intensiivseminar õpetab sulle tõestatud ja kergesti korratavaid võtteid, mis aitavad tuvastada sinu depressiooni algpõhjused. Sa saad teada, mis käivitab ärevuse, stressi ja läbipõlemise mustri. Sa märkad, milliseid ellujäämisstrateegiaid oled sa meeleheitlikult püüdnud kasutada, et vältida tunnet, et sa ei vasta elu nõudmistele. Ja sa saad alatiseks oskused ebaterved mustrid välja juurida.

Kui sa paljastad ja tervendad oma ootused selle suhtes, kuidas asjad sinu arvates olema "peaksid", ning õpid aktsepteerima seda, mis on, paraneb sinu emotsionaalne ja füüsiline tervis. Sa õpid märkama, kuidas su elustiil saab toetada sinu füüsilist ja vaimset tervist. See on võti sinu isikliku transformatsiooni juurde. Saades aru, mille suhtes sa kirglik oled, ja selle osas tegutsedes, märkad endas soovi hommikuti voodist välja hüpata ja anda oma panus inimkonna tervenemisse.

On aeg tõele otsa vaadata ja end vabastada


ASTU ESIMENE SAMM RÄNNAKU INTENSIIVSEMINARIL

Kolmepäevane intensiivseminar muudab su elu igaveseks. Esimene samm on sinu valmisolek ja julgus rääkida oma isikliku kogemuse tõde ja paljastata oma minevik. Nähes tõde läbi omaenda hingevalguse, saad sa endale ja teistele andeks anda ja kõigis oma elu valdkondades täielikult terveneda.

Sa mõistad end lõpuks sellisel määral, millest sa varem isegi unistada ei osanud. Ja sa lood oma emotsionaalse ja füüsilise tervise vahel ümberlükkamatu sideme – mõistes täielikult, et üks mõjutab teist.

Seminaril õpitud võtted toetavad su õnnetunnet, füüsilist ja vaimset tervist, suhteid, spirituaalset ärkamist ja jõukust kogu su ülejäänud elu. Kõik need aspektid on omavahel lahutamatult seotud. Ühes valdkonnas kogetud tervenemine kandub edasi ka teistesse. Kui alustad teadlike valikute tegemist, saad lõpuks hakata elu nautima täiel rinnal.

On aeg võtta vastutus oma heaolu eest ja pühenduda enda tervenemisele

Rännaku intensiivseminar Brandon Baysiga

 

Journey Intensive with Brandon Bays & Arnold Timmerman
Tallinn, Estonia

LOE EDASI

Conscious Company Ltd.
t/a The Journey
PO Box 356
Bridgend CF31 9NS
UK
© Copyright 2024, The Journey - all rights reserved.
design by mmp, code by The Journey