UT UR MÖRKRET

Lär dig att effektivt hantera stress, oro och depression

Känner du dig ofta orolig, stressad eller deprimerad? Håller hjärnan dig upptagen med tankar eller bilder av vad som skulle kunna gå fel? Känner du dig trött, har du fått nog eller helt enkelt förlorat livsglädjen?

Helgseminariet Ut ur mörkret (”Out of the Blue”) hjälper dig att förstå vad som faktiskt orsakar dessa ohälsosamma mönster, vanor eller upplevelser. Du får lära dig stegen mot ökad klarsynthet, sinnesro och lätthet. Du kommer dessutom att utveckla ovärderliga färdigheter för att hjälpa dig tillbaka till vägen mot frihet och ökad livstillfredsställelse.
HITTA KOMMANDE TILLFÄLLEN

Lär dig att effektivt hantera stress, oro och depression

Oro är den främsta formen av psykisk ohälsa i Nordamerika. Psykofarmaka av olika slag används dagligen av 65 % av Nordamerikas befolkning för att förändra känslor eller sinnestämningar. Eftersom läkemedel inte kan mildra eller förstärka enskilda känslor utan att påverka alla känslor hamnar de som använder anti-depressiva läkemedel ofta i ett dis där de känner sig avdomnade eller känslomässigt bortkopplade.
 
Helgseminariet Ut ur mörkret hjälper dig att upptäcka hur du kan påbörja din läkning från tidigare händelser som har gjort dig avstängd, ängslig, orolig eller deprimerad. Under dessa två dagar lär du dig sanningen om vad som skapade dina ohälsosamma kompenserande psykiska beteenden, vilka livsföreställningar som har hållit dig fången i livsberövande mönster och vilka specifika känslor som är skadliga för dig att ignorera eller undvika.
 
Ta steget – kom och upptäck hur du kan börja stödja din egen utveckling med hjälp av Journey-metoden.
 
Seminariet är på basnivå och därför öppet för alla, oavsett förkunskaper.

Lär dig att leva ett hälsosamt stressfritt liv.

Kevin Billett är VD för The Journey och gift med Brandon Bays. Han har varit en nyckelperson i utvecklingen av The Journey och dess metodik sedan mitten av nittiotalet.
 
Kevin led av kronisk depression i mer än tjugo års tid, ända tills han använde Journey-verktygen för att upptäcka roten till depressionen och helt och hållet göra upp med det mönstret. Han är ett levande exempel på frihet från depression och har levt helt fri från depression, i glädje och tillfredsställelse, sedan 1994.
 
Ut ur mörkret-seminariet använder särskilt utformade tekniker och processmetodik från The Journey. Denna helg ger dig en verklig möjlighet att upptäcka och förändra det som från början skapade stress, oro eller depression.
 
Du kommer att lära dig att få syn på och göra dig av med dessa ohälsosamma beteenden, föreställningar och undertryckta känslor som ersätts med livsbejakande hälsosamma beslut. Känslomässig öppenhet förstärker livsupplevelserna – tillgång till alla känslor och frihet att medvetet uttrycka dem leder till äkthet i upplevelsen av vem du är och hur du upplever livet.
 
Bestäm dig, nu, för att ge dig själv denna frihetens gåva.

Ge dig själv gåvan att få leva i lugn, frid och tillfreds med livet.

Helgseminariet Ut ur mörkret erbjuder en unik ansats för att nysta upp och städa bort gammal social betingning som vi omedvetet tagit till oss av våra familjer, vänner, samhället och andra påverkare. Under helgen kommer du att upptäcka vilka specifika kärnföreställningar du har trott på utan att ifrågasätta dem – och hur de har gjort dig stressad, ängslig och deprimerad.
 
Det är dags att skapa ett friskt nytt trossystem som du själv medvetet har valt. Det är dags att visa respekt för dina allra djupaste känslor så att du slipper dölja, undertrycka eller kontrollera dina egna upplevelser.

Under Ut ur mörkret-helgen kommer du att lära dig:

  • Varför stress, oro och depression är så vanliga i dagens samhälle
  • De verkliga orsakerna till stress, oro och depression
  • Vad social betingning är och dess påverkan på både din emotionella och fysiska hälsa
  • Hur du effektivt kan hantera sömnproblem, oro, oförätter, negativa inre röster, utmattning, humörsvängningar med mera ...
  • Hur du kan göra dig av med ohälsosamma föreställningar som skapar utmattning, utbrändhet eller panikattacker
  • Livsstrategier för ökad energi, självförtroende, glädje och lycka i ditt liv

Så här säger deltagare från Ut ur mörkret

Workshopen satte igång en djupgående läkning och en fördjupad medvetenhet och stillhet.

Jag har levt ett helt liv i vanföreställningen att depression är en genetisk ofrånkomlighet, ett oundvikligt arv, och något som jag skulle tvingas se överfört till mina barn. Efter workshopen med Kevin Billett lyckades jag upptäcka roten till detta oönskade arv och slita ut den från mitt innersta. Workshopen hjälper en att skilja mellan myt och empiriska fakta, och ger lättanvända och effektiva verktyg för att hantera depressiva mönster både hos mig själv och i arbetet som Resanterapeut med mina klienter.

Nicki Forman-Levitan, Yogalärare och Resanterapeut

Välutvecklade processer som hjälper dig att uppleva dina känslor helt, fullt och i trygghet.

Kevins ’Out of the Blue’-teori om depression och tillhörande behandling är både uppfriskande och gångbar genom att hjälpa individer att växa när de får släppa taget om undertryckta, blockerade känslor, ohälsosamma föreställningar och verkningslösa överlevnadsstrategier. Resultatet blir en ny förmåga att öppna, tillåta och lita på negativa känslor, eftersom känslor som rädsla, vrede och hopplöshet då får friheten att kännas och sedan upphöra. Dessa undertryckta känslor lagrades tidigare som cellminnen i kroppen, vilket bidrar både till fysisk ohälsa och till uppkomsten av det tillstånd som benämns depression.

Dr Sian Dines, Klinisk Psykolog