Loading...
Facebook Google
X
Download je gratis E-Book

Geestelijke gezondheid en depressie.

Depressie is een wereldwijde epidemie.

Globaal leiden ongeveer 350 milljoen mensen aan verschillende vormen van depressie. Het wordt gezien als de zwaarste vorm van psychische ziektebeelden in de westerse wereld. Er wordt geschat dat rond het jaar 2020 depressie op de 2de plaats van ziektes die je arbeidsongschikt maken komt, direct na hart- en vaatziekten.

Dit lokt de vraag uit: Wat is hier aan de hand?

Naar aanleiding van de directe persoonlijke ervaringen met depressie, en de leringen die daaruit volgden, van Kevin Billett, Directeur bij de Journey Ltd., is depressie een toestand die ontstaat door aangeleerd, ongezonde gedragingen en patronen. Depressie is geen emotie. Voor veel mensen in depressie GEEN mentale ziekte. Wetende dat ongezonde gedragingen aangeleerd en geconditioneerd zijn, geleerrd onder invloed van de maatschappij, mogen we ervan uit gaan dat mensen deze patronen kunnen en willen doorbreken met behulp van de technieken die je tijdens het Journey Intensive Seminar leert. Maar eerst moet je begrijpen waardoor depressie ontstaat.

Hoe onze overtuigingen ons ziek kunnen maken.

In onze kindertijd leren we hoe we moeten denken en ons moeten gedragen van de mensen in onze dorecte omgeving. Onze overtuiginen en gedragingen zijn sterk beinvloed door:

  • 1. onze familie
  • 2. cultuur
  • 3. godsdienst
  • 4. sociale media
  • 5. vrienden
  • 6. medescholieren, collega’s enz.

Veel van onze overtuigingen nemen we over van onze familie, vrienden en andere sociale kringen en deze hebben een enorme invloed op ons compensatiegedrag (het gedrag dat wij vertonen wanneer we problemen ervaren) Er wordt ons verteld hoe we ons moeten gedragen, hoe we oeten reageren, wat we mogen zeggen en welke emoties niet gewenst zijn. We leren ook welke uitingen wel „goed“ zijn.

Uiteindeijk zit je dan op een stapel overtuigingen die ervoor zorgen dat, voor zover ze niet ter discussie gesteld worden, je leven op automatische piloot gaat. Ver weg van je eigen bewustzijn.

Veel van deze emotionele vermijdingsstategieen beroven ons van een authentieke expressie van ons zelf.


Als kind leer je hoe je je moet gedragen door het (vermijdings)gedrag van anderen over te nemen dat ons


Ongelukkigerwijs zorgen dee overlevingstechnieken ervoor dat onze emoties niet langer beschikbaar zijn om daadwerkelijk gevoeld te worden door ons. En we ontzeggen ons daarmee de weg naar schoonheid, rijkdom en de diepgang van ons eigen gevoel.

Symptomen van depressie zouden kunnen zijn:

Stress, innerlijke onrust, algehele malaise, nervositeit, negativiteit, terugtrekken, neerslachtig voelen, slecht humeur, angstig, paniekaanval, vermoeidheid, wattenhoofd, letargie, gevoel van verlies, verdrietig, zorgen maken, geen intimiteit ervaren. Gevoelloos, apatisch, wat is het nut, wat voor zin heeft het, gevangen voelen, hopeloos, lusteloos.

Vraag jezelf een momentje af:

Wanneer je jezelf begint af te vragen waar dit naartoe gaat kun je je zelf afvragen waar deze overtuigingen over emoties vandaan gekomen zijn, waar ze hun oorsprong vinden. En dan kan het zijn dat je erachter komt dat je bepaalde overtuigingen aangenomen hebt die eigenlijk niet van jou zijn, die je overgenomen hebt. En je zou kunnen besluiten om nieuwe, gezondere, overtuigingen aan te nemen die je leven ondersteunen.


Het ontkennen of manipuleren van je werkelijke gevoelens heeft een hoge prijs.

Wanneer je nooit dit niveau van bewustzijn bereikt en je je gevoelens niet ter discussie stelt of ze verwerkt, kunnen de gevolgen voor je leven groot zijn. Sociale geconditioneerde ongezonde reacties en gedragingen betekenen dat we een „schijn“ leven leiden. Hoe we ons werkelijk voelen wordt onderdrukt, verloochend weggestopt als bescherming van onszelf, om de echte pijn maar niet te hoeven voelen.

WIJ ZIJN MEER DAN ONZE OPGEKROPTE GEVOELENS EN ONGEZONDE OVERTUIGINGEN.

Het vereist bepaalde vaardigheden om depresieve gevoelens te herkennen en erkennen en om ze om te zetten naar gezonde en vrije keuze. Je hebt er een dosis moed voor nodig en de toewijding die noodzakelijk is om de grip, die depressie op je leven kann hebben, te doorbreken. Het goede nieuws is dat het echt mogelijk is om dit patroon te doorbreken en het voor eens en vooraltijd achter je te laten.

Waar beginnen we om dit ongezonde labyrint van overtuigingen, gedragingen en gevoelens te doorbreken en om de oorzaak op celniveau met wortel en tak uit te bannen?


Het vergt moed om de waarheid in de ogen te kunnen kijken.

In westerse samenlevingen, heeft een arts ongeveer tien minuten om te ontdekken wat er werkelijk gaande is in het leven van hun patiënt. Dus de snelste oplossing is om een soort antidepressivum voor te schrijven dat de gevoelens van de patiënt verdooft. Dit is niet het antwoord op de genezing van depressie. Het verergert het probleem alleen maar door het nog moeilijker te maken om volledig te voelen en om helder te denken.

Het vergt focus, moed en energie om toegang te krijgen tot begraven emoties, de overtuigingen te herkennen die ons niet langer dienen, en ons automatische, ongezond, standaard gedrag te herkennen. Op de Journey Intensive, zult je de ondersteuning die je nodig hebt krijgen om dit te identificeren, er toegang toe te krijgen en te leren hoe je valse en vaak schadelijke gewoonten in de kern kunt verwijderen. Met duidelijkheid en moed kan je gemakkelijk herhaalbare technieken leren om oude, niet-dienende patronen uit te roeien. Dit onderbreekt de patronen van depressie en laat ruimte voor een gezonde en bewuste keuze.

De Journey methode biedt iets volstrekt unieks en is “cutting edge”

Ware vrijheid wordt je aangeboden in de Journey Intensive. Welzijn op bewuste keuzes te maken om te beslissen wat we willen van het leven heft een gewicht van traagheid en zwaarte van onze schouders. Energie, creativiteit en heldere doelen vullen de leegte, waarin de meer expansieve emoties (gelukzaligheid, vreugde, geluk, passie, liefde en ga zo maar door) om op natuurlijke wijze en consequent door ons leven te laten stromen.

Vrijheid wordt ervaren als we anderen en onszelf leren te vergeven, terwijl we daarmee nooit vergoelijken wat beledigend gedrag gedaan heeft, onvergetelijk gedrag is onvergetelijk. We helen en leren niet alleen om onszelf te laten zien en te definiëren los van onze verhalen, maar in plaats daarvan te erkennen dat ieder van ons geboren is als “heel” en compleet in onze kern.

We erkennen dat we in de overlevingsstand hebben geleefd en onbewust coping-strategieën aangenomen hebben om onszelf te beschermen - terwijl we geloofden dat dit zelfondermijnende gedrag ons veilig en in leven zou houden. Wanneer we schoon schip met onze ware gevoelens maken en gezonde gewoonten en gedragspatronen leren, kunnen we de cyclus van depressie te beëindigen.

We komen ook tot waardering voor en doen onderzoek naar wat ons gelukkig maakt. Je realiserend dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk, geeft het ons de drive om het puin in ons blijven ruimen. We vieren het feit dat wie en wat we zijn vrijheid is, dat emoties de kruiden van het leven zijn, en dat gezond en bekrachtigend gedrag zal aansluiten bij onze waarden en geloofssystemen, om ons stimulerend en inspirerend in ons eigen leven op te stellen en ons leven te leven.

Uiteindelijk leert de Journey Intensive je een bewezen, gemakkelijk herhaalbare methode om je te helpen de werkelijke oorzaken van depressie te identificeren. Je leert wat het patroon van angst, stress en burn-out in de eerste plaats is. Je zult gemakkelijk de coping-strategieën die je bent gaan aannemen onderkennen. En het gevoel overbelast te worden door de eisen van het leven gaan identificeren. En je bent voor altijd bij machte om disfunctionele patronen met wortel en tak in de kern uit jezelf te trekken.

Terwijl je ontdekt wat dit process doet en het helen van jou onvervulde verwachtingen plaatsvindt over hoe je dacht dat het 'moest' gaan, leer je in plaats daarvan om te accepteren wat helen is, en daarmee zal je emotionele en fysieke gezondheid verbeteren. Je zult beginnen te herkennen hoe jij je levensstijl kunt veranderen in een gezond patron in je lichaam, je geest om je ziel te ondersteunen. Dit is de sleutel tot je eigen persoonlijke transformatie. Toegang krijgen tot en actie ondernemen op wat je in het leven passie doet laten voelen en wat je het verlangen en de focus geeft om uit bed te springen om op te dagen voor de heling van de mensheid.

Het is tijd om de waarheid onder ogen te zien jezelf vrij te maken


NEEM DE EERSTE STAP NAAR EEN JOURNEY INTENSIVE

Het driedaagse Journey Intensive seminar zal je leven voor altijd veranderen. De eerste stap is om de bereidheid en moed om de waarheid van je eigen directe ervaringen uit te spreken en om schoon schip te maken met je verleden. Het zien van de waarheid door het licht van je eigen ziel, kan je in staat stellen om jezelf en anderen te vergeven en voor eens en voor altijd te helen in elk aspect van je leven.

Je zult eindelijk jezelf begrijpen op een niveau dat je nog nooit voor mogelijk had gehouden. En onmiskenbare verbindingen maken tussen je emotionele en fysieke welzijn - voor altijd beseffen dat de een de het een het ander beïnvloedt.

De technieken die je leert zullen je geluk ondersteunen, lichamelijke gezondheid bevorderen, relaties verrijken, geestelijke gezondheid, geestelijk ontwaken en rijkdom voor de rest van je leven beinvloeden. Al deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus de heling die je in een gebied ervaart zal doorsijpelen naar de andere onderdelen in je leven. Wanneer je begint om bewuste keuzes te maken kun je eindelijk beginnen om je leven ten volle te genieten

Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen geluk en je te verbinden met je eigen heling.

Boek nuGratis E-BookGratis E-Book

WEITERE INFORMATIONEN

Conscious Company Ltd.
t/a The Journey
PO Box 356
Bridgend CF31 9NS
UK
© Copyright 2020, The Journey - all rights reserved.
design by mmp, code by The Journey