Loading...
Facebook Google
X
Stiahnite si
ZDARMA
ukážky kníh
Brandon Bays

Ako je vaše telo schopné seba uzdravenia

Vašich šesť najpálčivejších otázok a odpovedí o prirodzenom uzdravení s Cestou

Známky vášho uzdravenia sú časom ľahko rozpoznateľné alebo povšimnuteľné:

Pri fyzickom uzdravení:

  • Vám výsledky skenov a testov potvrdia, že choroba alebo stav už neexistuje.
  • Všimnete si, že symptómy vymizli.

Pri emocionálnom uzdravení:

  • Pôvodné panické útoky alebo pocity úzkosti sa už neobjavujú.
  • Zistíte, že ťažoba depresie vymizla.
  • Cítite, že život má zmysel, ste radostné a naplnené.

Ako vám Cesta môže pomôcť sa uzdraviť?

Z hľadiska uzdravenia je Cesta jedinečnou metódou ponúkajúcou efektívne techniky, ktoré vás krok za krokom vedú k tomu, aby ste odkryli a využili prirodzenú seba uzdravujúcu schopnosť nášho tela. S metódou Cesta zažijete osobnú cestu do svojho vnútra, série silných vedených introspekcií, ktoré vám umožnia získať prístup ku konkrétnym bunkovým spomienkam, do období vo vašom živote, keď ste zažili niečo, čo viedlo k tomu, že ste sa uzavreli alebo vyhli prirodzenej emocionálnej reakcii.

Cesta vám ponúka spôsob, ako tieto staré bunkové spomienky vyriešiť, ako pustiť traumu a s ňou spojenú biochemickú reakciu z vašich buniek a oslobodiť bunkové receptory, aby mohli znovu zdravým a celostným spôsobom v tele medzi sebou komunikovať.

Cesta vám umožňuje vysporiadať a zmieriť sa so svojou minulosťou. Odstráni klamstvá a obmedzenia, ktoré ste získali od rodičov, učiteľov, priateľov a spoločnosti a preniká vrstvami podmieňujúcej “ochrany”, ochrany, o ktorej ste si mysleli, že vám poskytuje bezpečie, zatiaľ čo vám, naopak, bránila otvoriť sa prirodzenej uzdravujúcej schopnosti. Cesta vám umožňuje prirodzeným spôsobom odpustiť – sebe aj druhým – a pohnúť sa v živote ďalej, slobodne a zdravým spôsobom.

Ako dlho trvá uzdravovací proces?

Niektorí ľudia zažijú spontánne uzdravenie hneď po jednom procese – ako môj manžel a partner v Ceste, Kevin Billett, ktorý sa uzdravil z chronickej, celoživotnej depresie len po jednom procese Cesty, pretože sa dostal priamo ku koreňu toho, čo spôsobilo vznik depresie a úplne to vyčistil.

U niektorých ľudí môže byť choroba alebo životný problém výsledkom viacerých záležitostí alebo rôznych podôb jedného problému. Napríklad v jednom procese si môžete vyčistiť to, že ste v škole zažili poníženie zo strany učiteľa, no neriešite hnev, ktorý ste vtedy cítili alebo si môžete vyčistiť to, že ste sa v detstve necítili milované matkou, no nerieši to pocit žiaľu zo straty milovanej osoby. V týchto prípadoch je zrejmé, že budete potrebovať viac ako jeden proces na to, aby ste sa plne uzdravili.

Zvyknem hovoriť, že Cesta nie je náplasť alebo rýchla jednorazová metóda, ktorú potom môžete odložiť do svojej lekárničky. Je to „cesta“. Ja sama mám proces jedenkrát týždenne, pretože som presvedčená, že v mojom tele sú uložené viaceré záležitosti a nechcem byť natoľko arogantná, aby som si myslela, že mám svoj život úplne vyriešený.

Metóda Cesta predstavuje priame a praktické nástroje na odkrytie vášho vnútorného diamantu, vašej žiarivej krásy a života v slobode od celoživotnej záťaže, ktorú ste na seba prevzali.

Je to jednoduchý a efektívny prístup, ktorý pomohol tisíckam ľudí na celom svete sa uzdraviť z fyzických a emocionálnych problémov, ťažkých chorôb a vyriešiť životné výzvy, otvoriť dvere radosti, vnútornej slobode, prekypujúcemu zdraviu, nekonečnému potenciálu a úplnosti.

Aký je rozdiel medzi emocionálnym a fyzickým uzdravením?

Emocionálna Cesta Vám umožňuje s láskou privítať a otvoriť sa akýmkoľvek potlačeným, ukrytým alebo odmietaným pocitom a Fyzická Cesta sa viac sústredí na potlačené spomienky a traumy uložené vo vašom tele, ktoré môžu viesť ku vzniku ochorenia.

V konečnom dôsledku obe „Cesty“ vedú k odhaleniu a vyčisteniu bunkových spomienok, k vypusteniu bolesti, odpusteniu sebe a druhým a tým k uzdraveniu a celistvosti. Cesta vám dáva šancu vyčistiť svoje traumy, zranenia, strachy, uzavretia a z toho plynúcu bolesť, ktorá sa počas života nahromadila.

Umožňuje ísť hlboko, dostať sa ku skutočnej príčine vašich limitujúcich a sabotujúcich vzorcov a nadobro s nimi skoncovať. Potom môže zažiariť váš pravý, neohraničený potenciál božskej ľudskej bytosti!

Komu môže Cesta pomôcť?

Často zvykneme hovoriť veci ako „chorý do špiku kostí“ alebo „padol mi kameň zo srdca“ či „nesiem na pleciach ťažobu celého sveta“... A často to, čo vyslovíme, dostaneme od vesmíru naspäť. Tieto metafory manifestujeme fyzicky aj emocionálne.

Ľudia na celom svete sa uzdravili z úzkosti, depresie, stresu, hnevu, žiaľu, chronickej bolesti, problémov so sebavedomím, fyzických chorôb, vzťahových problémov, zneužitia a mnohých ďalších práve vďaka metóde Cesta.

Hovoria, že sa cítia ľahšie, akoby z nich tá životná ťažoba, problémy a zodpovednosť opadla, ich fyzické telo, ich zdravie, energia, pozitívny postoj, ich emocionálne zažívanie každodenného života, vlastne každý aspekt ich životov zmenil spôsobom, o akom sa ani neodvážili snívať.

Znovuobjavili svoj skutočný zmysel života a cítia sa v živote oveľa viac naplnení ako kedykoľvek predtým. Keď spoznáte svoj skutočný zmysel, všetko v živote sa stáva nenúteným, radostným azázračným. Životom kráčate sebavedomo a s hlbokou vďačnosťou.

V konečnom dôsledku je Cesta pre každého, nie len pre tých, ktorí trpia nejakým ochorením. Je pre každého, kto si uvedomuje, že v živote musí predsa existovať viac ako to, s čím sa bežne uspokojíme. Je pre každého, kto hľadá hlbšie odpovede na otázky a výzvy, ktoré do života prichádzajú, pre každého, koho zaujíma praktická „ako na to“ metóda na život v rámci nekonečného potenciálu, zmyslu a naplnenia.

Aké ďalšie faktory sú dôležité pre uzdravenie?

Každý z nás je odlišný a má svoju vlastnú skúsenosť s uzdravením, takže tu neexistuje žiadne pravidlo ani žiadna možnosť percentuálne zhodnotiť relatívnu dôležitosť jednotlivých faktorov, ktoré vedú k uzdraveniu. Keď umožníme našej analytickej mysli utíchnuť, keď zahodíme svoje vedomosti, presvedčenia a zostaneme bez očakávania výsledku, prestaneme sa snažiť „opraviť“ seba samé, zastavíme príbeh obviňovania a prestaneme byť arogantné, umožníme, aby do hry vstúpilo niečo tajomné..

A práve v našom odovzdaní sa tomu, čo tu je, sa nemožné stáva možným a život môže prísť a podporiť nás v našom uzdravení. V procese bunkového liečenia teda neexistuje žiaden predpis a Cesta nám môže dať hlboké vedenie v tom, ako môžeme spolupracovať s vnútornou múdrosťou nášho tela a podnietiť prirodzené uzdravenie.

Vo veku 39 rokov mi napriek tomu, že som žila naplnený a zdravý život a robila všetko „správne“ diagnostikovali nádor vo veľkosti basketbalovej lopty. A to bolo pre mňa budíčkom k tomu, aby som sa začala byť k sebe úprimná a odhalila uzavretia, bolesti a traumy, ktoré mi bránili v tom, aby som žila ako vyjadrenie mojej skutočnej podstaty. Nádor bol môj najväčší dar a pomohol mi pozrieť sa pravde do očí a prehodnotiť svoj život a začať ho žiť z  hlbšieho uvedomenia. To, čo som sa v tom procese naučila, som prakticky aplikovala vo svojom živote a úplne som sa prirodzeným spôsobom uzdravila len za šesť a pol týždňa..

Odvtedy je môj život neustálou cestou slobody. Cítim hlbokú vďačnosť. Každý moment ma vedie hlbšie k tomu, kým som a modlím sa, aby sa viac a viac ľudí prebúdzalo a nachádzalo vo svojom vnútri lásku, radosť, hlboký pokoj a prirodzené uzdravenie, ktoré to so sebou prináša. Mojou jedinou modlitbou k životu je to, aby ma používal ako nástroj na prebudenie a uzdravenie našej planéty.

Čo ak sa bojím pozrieť sa svojím problémom do očí?

Cesta nie je o tom, že sa zbavíme toho, čo vnímame ako „nechcené“. Je to proces, v ktorom prijímame v sebe všetko, čo ešte nie je slobodné. Žijeme v šialenej dobe plnej katastrof, terorizmu, zemetrasení, hurikánov, finančných kríz, vzťahových problémov, fyzických a emocionálnych tráum.

Kamkoľvek idem, vidím ľudí paralyzovaných, uzavretých v strachu a neschopných urobiť krok vpred. Cesta umožňuje preniknúť skrze lož, ktorú tieto strachy predstavujú, otvoriť sa vlastnému potenciálu a ja som každý deň vďačná za tieto nástroje, ktoré nám umožňujú prejsť si vlastnou cestou a čeliť a skoncovať s našimi strachmi a obmedzujúcimi presvedčeniami. Potom z čistého a vedomého miesta môžeme byť inšpirované k tomu, aby sme sa pohli dopredu, začali konať a boli katalyzátorom pozitívnej zmeny vo svete.

Nie sme oddelené od života a jeden od druhého a predstava niečoho interného a externého je len konceptom, zrodeným z našich myslí v snahe porozumieť tajomstvu, v ktorom žijeme. Keď nadobudneme pokoj a celistvosť vo svojom vnútri, tak to automaticky uvidíme aj vo svete okolo nás.

Pustiť bolestivú minulosť a privítať svoju skutočnú ženskosť

Čítať viac

Ako prelomiť vzorce nezdravých vzťahov a získať späť svoju seba-hodnotu

Čítať viac

ZISTI VIAC

Conscious Company Ltd.
t/a The Journey

PO Box 356
Bridgend CF31 9NS
UK
© Copyright 2016, The Journey - all rights reserved.
design by MMP, code by The Journey